top of page

90 วัน ฟรีเช็คอัพ

บริษัท เบิร์นรับเบอร์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย KTM รายใหม่ เปิดโอกาสให้ลูกค้าเก่า KTM ที่ซื้อ KTM กับผู้นำเข้ารายอื่น ได้สามารถลงทะเบียนเพื่อให้ข้อมูลกับบริษัทเพื่อประโยชน์ในการรับบริการหลังการขาย โดยเฉพาะความต่อเนื่องของการรับประกัน (Warranty) กับแคมเปญ "90 วัน ฟรีเช็คอัพ" ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มิ.ย. 2559 เท่านั้น ทั้งนี้ลูกค้าจะได้รับกิ๊ฟเซ็ต การตรวจเช็คสภาพฟรี และคูปองเงินสดสำหรับการซื้ออะไหล่แท้ฟรี! ลูกค้า KTM สามารถลงเบียนได้ทั้ง 2 ช่องทางดังนี้ 1. ลงทะเบียนผ่านทางตัวแทนจำหน่าย ลูกค้าสเตรียมเอกสารดังนี้ 1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือรับรองบริษัทสำหรับนิติบุคคล 2) สมุดคู่มือการบริการ และรับประกัน 3) สำเนาทะเบียนรถ หรือสำเนาการซื้อขาย (ใบเสร็จรับเงิน) 4) หลักฐานการเข้าเช็คระยะ หรือรับบริการ โดยสามารถติดต่อไปยังตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณดังนี้ - KTM Flagship Bangkok (สุขุมวิท 26 - กรุงเทพฯ) โทร. 02-262-0804 - KTM Rama 5 (พระราม 5 - กรุงเทพฯ) โทร. 02-408-9834 - ซุปเปอร์ไบค์ พัทยา (ชลบุรี) โทร. 038-427-387 - ศิริชัยมอเตอร์เซลล์ (ลพบุรี) โทร. 036-681-350 - แรพพิดิตี้ หาดใหญ่ (สงขลา) โทร. 074-355-755 - M2 (อุบลราชธานี) โทร. 045-267-400 หรือ 2. ลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.burnrubber.co.th/warranty.htm - กรอกเอกสารให้ครบถ้วน เซ็นชื่อ พร้อมทั้งใช้กระดาษขูดแถบหมายเลขตัวถังแปะลงบนในแบบฟอร์ม - สแกนและส่งแบบฟอร์มมายัง warranty@burnrubber.co.th พร้อมด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ 2) สมุดคู่มือการบริการ และรับประกัน 3) สำเนาทะเบียนรถ หรือสำเนาการซื้อขาย (ใบเสร็จรับเงิน) 4) หลักฐานการเข้าเช็คระยะ หรือรับบริการ *หากหลักฐานไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถลงทะเบียนได้ เงื่อนไขการลงทะเบียน - ลูกค้าที่ลงทะเบียนที่ตัวแทนจำหน่ายจะสามารถส่งมอบรถเพื่อตรวจเช็คสภาพรถฟรีได้ทันที - คูปองเงินสดสำหรับการแลกซื้ออะไหล่แท้ที่จะได้รับ มูลค่าจะแตกต่างกัน ในแต่ละรุ่นดังนี้ 500 บาท สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ขนาดต่ำกว่า 690 ซีซี. 2,000 บาท สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ขนาด 690 ซีซี. 3,000 บาท สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ขนาดตั้งแต่ 990 ซีซี. ขึ้นไป - ลูกค้าที่สามารถลงทะเบียนได้ จะต้องซื้อรถมอเตอร์ไซค์ KTM จากผู้นำเข้ารายอื่น และซื้อรถก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 2558 เท่านั้น - รายการตรวจเช็คสภาพมีดังนี้ · ตรวจเช็คกล่อง ECU และระบบเซ็นเซอร์ต่างๆ ด้วยเครื่อง XC-1 · ตรวจเช็คตาม Ti แคมเปญ จากทางโรงงาน KTM · ตววจเช็คลมยาง · ตรวจเช็คระบบไฟฟ้ารอบคัน · ตรวจเช็คระยะฟรีคลัชท์ · ตรวจเช็คระยะตึงโซ่ · ตรวจเช็คค่าแรงขันทอร์ครอบคัน

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts