top of page

ตารางกิจกรรม KTM RAMA 5 Beginner Riding Course 2016


KTM RAMA 5 Beginner Riding Course 2016 ในส่วนของหลักสูตรที่ใช้นั้นคือขั้นพื้นฐาน สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ทาง KTM พระราม5 อยากให้ลูกค้าทุกท่านที่ซื้อรถได้มาทำความรู้จักกับตัวรถมากยิ่งขึ้น โดยรวบรวมประสบการณ์ของผู้ขับขี่หลายตำรามาและประสบการณ์จากผู้สอน

นำมาแนะนำให้เข้าใจอย่างละเอียด หลากหลายหัวข้อ ดังนี้ - ความสำคัญของอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย / อุปกรณ์เซฟตี้สำคัญอย่างไร - การใช้ระบบคลัทช์ ระบบเบรค ABS

- การเปิด ปิดคันเร่ง

- การหาบาลานซ์น้ำหนักตัวรถ

- เทคนิคการเข็นรถอย่างถูกต้อง

- การใช้สายตาและหลักการมองในการขับขี่

โดยใช้เวลาเรียนเพียงแค่ 1 วัน ก็สามารถทำให้หลายท่านมีทักษะและแนวคิดในการขับขี่ที่ปลอดภัย

และสนุกกับการขี่รถ KTM ได้มากยิ่งขึ้น ที่สำคัญทุกท่านที่มาเรียนจะ ได้พบกับเพื่อนที่ขี่ KTM เหมือนกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับขี่อีกด้วย

กำหนดการ KTM RAMA 5 Beginner Riding Course

- 8.30 ลงทะเบียนที่ KTM RAMA 5 Showroom - 9.00 อบรมส่วนทฤษฏีเบื้องต้นเรื่องความปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือบนรถ - 9.30 การหาบาลานซ์ / เข็นรถ - 10.00 Riding Position ,การใช้คลัทช์ / ออกตัว อย่างถูกวิธี - 11.00 หลักการเลี้ยวเบื้องต้น การถ่ายน้ำหนัก สายตา - 12.00 พักกลางวัน - 13.00 การใช้เบรก หน้า หลัง หน้า/หลังพร้อมกัน - 14.00 Slalom (การใช้คันเร่ง/ถ่ายน้ำหนัก) - 15.00 Trikhana - 15.45 สรุปเนื้อหา - 16.00 จบการอบรม

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมา - รถส่วนตัว ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ เบรก ยาง พร้อมใช้ - ชุดอุปกรณ์ป้องกัน หมวกกันน๊อค ถุงมือ กางเกงขี่รถ หรือกางเกงขายาวผ้าหนา รองเท้าขี่รถ หรือผ้าใบ - ชุดกิจกรรมกลางแจ้ง เสื้อแขนยาว หมวกแก๊ป - พักผ่อนอย่างเพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีโรคประจำตัวโปรดแจ้งทีมงานก่อนการอบรม หมายเหตุ - ถ้าผู้เข้าอบรมไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ฝึกสอน เช่น ขับขี่หวาดเสียว อันตราย หรืออาจเกิดอุบัติเหตุแก่ตนเอง และผู้เข้าร่วมอบรมท่านอื่น ทางผู้ฝึกสอนขอสงวนสิทธ์ยุติการอบรมทุกรณี

ค่าสมัคร : 1,500 บาท/1คน ใช้รถตัวเอง

สถานที่ : ลานกิจกรรม MOTO PLAYGROUND (ด้านหลัง Showroom KTM พระราม5)

หากสนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่

โทร : 098-5841566 (บูม)

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts