Vespa Lxv150 3vie + Limited


Vespa Lxv150 3vie + Limited

ราคาขาย 119,900 บาท

ดาวน์ 18,XXX บาท ผ่อน 3,XXX = 36 เดือน

ดาวน์ 12,XXX บาท ผ่อน 4,XXX = 36 เดือน

ทะเบียน+ พ.ร.บ. 1,500 บาท

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts