top of page

MotoGroup Basic Course


กำหนดการ MotoGroup Basic Course - ระยะเวลาการอบรม 1 วัน - ค่าใช้จ่ายในการอบรม 2000 บาท/คอร์ส - จำกัดจำนวน 10 ท่าน / 1 คอร์ส - ใช้รถ และอุปกรณ์ขับขี่ของผู้เข้าอบรม - มีน้ำดื่ม / อาหารกลางวัน และของที่ระลึกให้กับผู้เข้าอบรม *หมายเหตุ ในกรณีผู้เข้าอบรมต้องการคอร์สส่วนตัว (personal training) สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อนัดวัน / เวลาได้ ค่าอบรมคอร์สละ 2500 บาท / วัน วันอาทิตย์ที่ 22 /5 /2016 - 8.30 ลงทะเบียนที่ Moto Playground - 9.00 อบรมส่วนทฤษฏีเบื้องต้นเรื่องความปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือบนรถ - 9.30 การหาบาลานซ์ / เข็นรถ - 10.00 Riding Position ,การใช้คลัทช์ / ออกตัว อย่างถูกวิธี - 11.00 หลักการเลี้ยวเบื้องต้น การถ่ายน้ำหนัก สายตา - 12.00 พักกลางวัน - 13.00 การใช้เบรก หน้า หลัง หน้า/หลังพร้อมกัน - 14.00 Slalom (การใช้คันเร่ง/ถ่ายน้ำหนัก) - 15.00 Trikhana - 15.45 สรุปเนื้อหา - 16.00 จบการอบรม สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมา - รถส่วนตัว ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ เบรก ยาง พร้อมใช้ - ชุดอุปกรณ์ป้องกัน หมวกกันน๊อค ถุงมือ กางเกงขี่รถ หรือกางเกงขายาวผ้าหนา รองเท้าขี่รถ หรือผ้าใบ - พักผ่อนอย่างเพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีโรคประจำตัวโปรดแจ้งทีมงานก่อนการอบรม หมายเหตุ - ถ้าผู้เข้าอบรมไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ฝึกสอน เช่น ขับขี่หวาดเสียว อันตราย หรืออาจเกิดอุบัติเหตุแก่ตนเอง และผู้เข้าร่วมอบรมท่านอื่น ทางผู้ฝึกสอนขอสงวนสิทธ์ยุติการอบรมทุกกรณี

GPS : https://goo.gl/maps/tvwSgpBJ3vR2

ติดต่อสอบถาม 02 432 6433 ต่อ 11 , 098-5841566 คุณบูม Whatsapp 080 810 0818

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts