top of page

PROMOTION SERVICE เดือนมิถุนายน ท้าฝน ...


สวัสดีเดือนมิถุนายนค่ะ

MOTOAHOLIC เรามี PROMOTION SERVICE

ต้อนรับเดือนมิถุนายน ด้วย โปรโมชั่น "มิถุนายน ท้าฝน"

เพียงนัดคิวเช็คระยะ กับโมโตฮอลิค ทุกสาขา นำใบเสร็จหลังเข้ารับบริการ มาส่งชิงโชค ลุ้นรับรางวัล เช็คระยะฟรี ***10 รางวัล ***

เงื่อนไข

1. ใช้ได้เฉพาะเช๊คระยะ 6,000 18,000 30,000 54,000 เท่านั้น หรือ เช็คย่อย

2. รางวัลที่ได้รับนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

3. ทางบริษัทอาจมีการเปลี่ยนเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

4. พนักงาน บริษัทในเครือ motogroup และครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้

5. การตัดสินจองคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

6. น้ำมันเครื่อง และอะไหล่ที่ใช้ในการเช็คะระยะ จะเป็นยี่ห้อ ตามที่ บริษัทกำหนดเท่านั้น

ติดต่อจองคิวเข้ารับบริการ

- สาขาพระราม5 โทร : 02-408-9836 ต่อ 14-15 มือถือ : 087-700-3777 เปิดบริการทุกวัน 08.30-18.00 น.

- สาขาตากสิน โทร : 02-876-6040 ต่อ 24 มือถือ : 087-494-1333 เปิดบริการทุกวัน 8.30-18.00 น.

- สาขาราชดำเนิน โทร : 02-621-4959 มือถือ : 094-773-8080 เปิดบริการทุกวัน 9.30-19.00 น.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts