top of page

MOTO Praram5 Beginner Course วันที่ 2 มิถุนายน 2561


📌 MOTO PRARAM5 เปิดรับลงทะเบียนเรียนขับขี่ ทุกรุ่น ทุกค่ายไม่จำกัด 📌 หลักสูตรการขับขี่ : Beginner Course วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ค่าสมัคร -ลูกค้า พระราม 5 หรือ ในเครือ MOTOGROUP ท่านละ 500 บาท -ลูกค้าทั่วไป ท่านละ 1,000 บาท ใช้รถตัวเอง(รวมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มตลอดกิจกรรม) สถานที่ : ลานกิจกรรม MOTO PLAYGROUND (ด้านหลัง Showroom KTM พระราม5) สนใจลงทะเบียน TEL : 098-584-1566 LINE : @KTMRAMA5 หรือกด Add : https://line.me/R/ti/p/%40ktmrama5 ไม่ว่าคุณจะใช้รถ Bigbike รุ่นไหน ค่ายไหน เราเปิดโอกาสให้ทุกท่านเข้ามาร่วมเปิดประสบการณ์ขับขี่อย่างถูกต้อง โดยเน้นความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ โดยศูนย์ KTM RAMA5 มีครูฝึกสอนการขับขี่ ที่ได้รับการอบรมจาก อดีตนักแข่ง Moto GP อย่าง Jeremy McWilliams รวมถึงประสบการณ์จากผู้สอนนำมาปรับและประยุกต์ให้ทุกท่านเข้าใจและนำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันตั้งแต่การหาบาลานซ์รถ , การใช้คลัทช์,การเลี้ยว การถ่ายน้ำหนัก สายตา, การใช้เบรก เป็นต้น ________________________________________________ กำหนดการ - 8.30 ลงทะเบียนที่ KTM RAMA 5 Showroom - 9.00 อบรมส่วนทฤษฏีเบื้องต้นเรื่องความปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือบนรถ - 9.30 การหาบาลานซ์ / เข็นรถ - 10.00 Riding Position ,การใช้คลัทช์ / ออกตัว อย่างถูกวิธี - 11.00 หลักการเลี้ยวเบื้องต้น การถ่ายน้ำหนัก สายตา - 12.00 พักกลางวัน - 13.00 การใช้เบรก หน้า หลัง หน้า/หลังพร้อมกัน - 14.00 Slalom (การใช้คันเร่ง/ถ่ายน้ำหนัก) - 15.00 Trikhana - 15.45 สรุปเนื้อหา - 16.00 จบการอบรม สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมา - รถส่วนตัว ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ เบรก ยาง พร้อมใช้ - ชุดอุปกรณ์ป้องกัน หมวกกันน๊อค ถุงมือ กางเกงขี่รถ หรือกางเกงขายาวผ้าหนา รองเท้าขี่รถ หรือผ้าใบ - ชุดกิจกรรมกลางแจ้ง เสื้อแขนยาว หมวกแก๊ป - พักผ่อนอย่างเพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีโรคประจำตัวโปรดแจ้งทีมงานก่อนการอบรม หมายเหตุ - ถ้าผู้เข้าอบรมไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ฝึกสอน เช่น ขับขี่หวาดเสียว อันตราย หรืออาจเกิดอุบัติเหตุแก่ตนเอง และผู้เข้าร่วมอบรมท่านอื่น

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts